Entorno legal

Diversos aspectos legais sobre a FAVA CORUÑA  e as asociacións.


Marco xurídico

Os obxectivos das  Asociacións de Veciños e da FAVA CORUÑA incribense nun marco xurídico amplo, algunhas das suas coordenadas principais están delimitadas pola Constitución Española.

También podes ler a L.O. 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora do Dereito de asociación.

Ou ler esta comparación entre a L.O. 1/2002 reguladora do Dereito de asociación, e a Ley 191/1964 de asociacións.

Membro de

Unha federación é unha das figuras xurídicas previstas pola Lei Orgánica 1/2002, reguladora do Dereito de Asociación. Está prevista, xunto as figuras de asociación, confederación e unión de asociacións.

Normalmente, unha federación e a asociación de tres ou mais asociacións; cada un dos seus membros, así como a federación, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar. O  funcionamiento e igual o de unha asociación, e decir, debe ter un funcionamiento democrático, con unha asamblea que integre a todos os sus socios (neste caso, entidades federadas), e unha Xunta Diretiva que xestione e represente os intereses da federación. Rexirase polos seus propios estatutos, e se inscribe nunha sección do rexistro de asociacións que corresponda en función do ámbito territorial.
A diferenza radica en que na federación, os sues socios, ao ser tamén persoas xurídicas, deben designar  á persoa física que lles representará ante a federación

Convenios